Privacy Policy

De website http://www.chrisma.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Chrisma NV (hierna “Chrisma”, “Wij” en “Ons”)
Kustlaan 303, 8300 Knokke-Heist
West-Vlaanderen, België
BTW BE0754.456.991

E-mail: info@chrisma.be
Telefoon: +32(0)472 05 51 38

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben.
Wij beloven jou een spoedig antwoord!

01 — Waarom deze privacyverklaring

Iedere persoon die de Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Klant”), geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Klant wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als de “Betrokkene”. We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation). Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Chrisma kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Bureau Blanc behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen.

02 — Wie verwerkt jouw persoonsgegevens

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Chrisma bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld van de Betrokkene, alsook het doel en de middelen voor de
verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is Chrisma een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR. Chrisma
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en
Klanten te beschermen. Chrisma maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw
persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Bureau Blanc zorgt ervoor dat de
aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving

2.2. Verwerker(s)

Chrisma doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” ….